HƯỚNG DẪN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU

HƯỚNG DẪN CÁCH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁCH BĂNG BÓ, CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG KÍN Buổi sinh hoạt ngoại khóa cách băng bó , cố định gãy xương của bộ phận y tế trường . Nhằm mục đích giúp các em nắm được cách sơ cứu ban đầu, chảy máu , gãy xương. Giúp các em biết những kỷ thuật cơ bản về cách băng bó gãy xương, cách đặt nẹp cố định trong trường hợp gãy xương kín… Trong buổi ngoại khóa đã giúp các em được những...

HƯỚNG DẪN CÁCH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU

CÁCH BĂNG BÓ, CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG KÍN

 

Buổi sinh hoạt ngoại khóa cách băng bó , cố định gãy xương của bộ phận y tế trường .

Nhằm mục đích giúp các em nắm được cách sơ cứu ban đầu, chảy máu , gãy xương.

Giúp các em biết những kỷ thuật cơ bản về cách băng bó gãy xương, cách đặt nẹp cố định trong trường hợp gãy xương kín…

Trong buổi ngoại khóa đã giúp các em được những kiến thức bổ ích biết cách cố định gãy xương cẳng tay, cẳng chân và cách  đặt nẹp như thế nào.

Sao đây là một số trường hình ảnh của buổi sinh hoạt !! 

20170410_093541_500_0120170410_093545_50020170410_161803_50020170410_161756_500

Bài viết liên quan