09/05/17  Y tế  349
Nhằm giúp cho các em học sinh kiến thức và kỹ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục. Sáng nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại sân trường Trường TH Ngô Gia Tự diễn ra buổi sinh hoạt ngoại khóa: “Cách phòng tránh bị xâm hại tình dục trẻ em”. Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa này các em được ...
 09/05/17  Y tế  353
HƯỚNG DẪN CÁCH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁCH BĂNG BÓ, CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG KÍN Buổi sinh hoạt ngoại khóa cách băng bó , cố định gãy xương của bộ phận y tế trường . Nhằm mục đích giúp các em nắm được cách sơ cứu ban đầu, chảy máu , gãy xương. Giúp các em biết những kỷ thuật cơ bản về cách băng bó ...