TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2019, trường Tiểu học Ngô Gia Tự long trọng tổ chức lễ Sơ Kết  Học Kì I  năm học 2018 - 2019.

Qua một học kì dạy và học của  giáo viên và học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự đã đem lại nhiều thành tích trong học kì 1 và cũng nhân dịp này các thầy cô giáo trong trường đánh giá được những mặc ưu và nhược của nhà trường để tiếp tục phấn đấu những mặc tốt, hạn chế khắc phục những gì chưa đạt. Nêu lên những ý kiến, những thắc mắc của bản thân để nhà trường và chuyên viên giải trình.

Buổi sơ kết diễn ra với kết quả tốt đẹp!

Sau đây là một số hoạt động của nhà trường:

 

Bài viết liên quan