TRƯỜNG TH NGÔ GIA TỰ TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA" HƯỚNG DẪN RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT."

    Sáng ngày 7/11/2022, sau giờ chào cờ đầu tuần, bộ phận y tế trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức tuyên truyền trong học sinh về việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và việc rửa tay bằng xà phòng! Các em học sinh đã tham gia rất tích cực. Buổi tuyên truyền đã giúp các em biết giữ vệ sinh đôi tay, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và cách phòng tránh hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra phức tạp hiện nay!

   Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: