Liên đội tổ chức ngoại khóa dưới cờ chào mừng 74 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam( 22/12/1944-22/12/2018)

Được sự thống nhất của BGH trường sáng  ngày 17/12/2018 Liên đội tổ chức ngoại khóa dưới cờ chào mừng 74 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam( 22/12/1944-22/12/2018)

Liên đội phát động học sinh viết thư thăm hỏi các chú bộ đội và lồng ghép trong buổi sinh hoạt dưới cờ là giáo viên và học sinh giao lưu trả lời các câu hỏi về đoàn -đội , các câu hỏi  xoay quanh nội dung nhân ngày 22/12 và được các em hưởng ứng trả lời sôi nổi.

Cuối chương trình buổi sinh hoạt liên đội tổ chức cho các em học sinh hội thi sếp chăn theo  cách xếp chú bộ đội cuộc thi diễn ra sôi nổi và được BGH ,giáo viên-nhân viên và các em học sinh trong toàn liên đội hưởng rất cao.

Qua buổi sinh hoạt giúp các em biết được nhiều kĩ năng trong cuộc sống.