LIÊN ĐỘI NGÔ GIA TỰ RA QUÂN ĐOẠN ĐƯỜNG EM CHĂM

LIÊN ĐỘI NGÔ GIA TỰ RA QUÂN ĐOẠN ĐƯỜNG EM CHĂM CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05. Các lớp dọn dẹp trong lớp, ngoài lớp, khuôn viên trong nhà trường: ...

LIÊN ĐỘI NGÔ GIA TỰ RA QUÂN ĐOẠN ĐƯỜNG EM CHĂM CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05.

Các lớp dọn dẹp trong lớp, ngoài lớp, khuôn viên trong nhà trường:

img20170428143435_500

 

img20170428143618_500

 

img20170428144543_500

img20170428144738_500

img20170428144801_500

img20170428144846_500

img20170428145001_500