ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Theo kế hoạch số 5/LĐ - NGT. Chiều ngày 12/10/ 2016 Liên đội Ngô Gia Tự tổ chức đại hội liên đội nhiệm kỳ 2016 - 2017 Hình ảnh đại hội liên đội : ...

Theo kế hoạch số 5/LĐ - NGT. Chiều ngày 12/10/ 2016 Liên đội Ngô Gia Tự tổ chức đại hội liên đội nhiệm kỳ 2016 - 2017 

Hình ảnh đại hội liên đội :

img20161012151949_500

 

img20161012150843_500

 

img20161012142321_500

img_4947_500

 

img_4939_500

 

img20161012142711_500

 

img_4942_500

 

Bài viết liên quan